گواهي مبدا

در اجراي بخشنامه شماره 400/1458900 مورخ 1400/10/25 گمرک جمهوري اسلامي ايران و به منظور انجام تشريفات ترخيص کالاهاي وارداتي از برزيل و ضرورت اخذ گواهي مبدا از اتاق بازرگاني برزيل و ايران از کليه تجار و بازرگانان محترم تقاضا مي شود جهت اخذ گواهي مذکور به دفتر اين اتاق واقع در سائوپائولو به آدرس زير مراجعه فرمايد:

اتاق بازرگاني برزيل و ايران در سائوپائولو برزيل

Câmara de Comércio، Indústrias، Minas e Agricultura Brasil-Irã

          CCIMABI

 E-mail: Info@ccimabi.com.br

Phone: +55 11 99991-3021

Address: AVENIDA MORUMBI 710 MORUMBI SÃO PAULO SP

CEP: 05.606-010. Brasil

1- مکاتبه اتاق ايران

2- اطلاعيه سايت سفارت برزيل

3- مکاتبه گمرک