رسيف

اين شهر با جمعيت ۴٬۱۳۶ ٬۵۰۶ نفر، بزرگ ترين شهر منطقه شمال شرق برزيل و پنجمين شهر بزرگ اين کشور و مرکز ايالت پرنامبوکو است. شهر يا بندر رسيف در جوار رودخانه Beberibe و Capibaribe که وارد اقيانوس اطلس مي شود.  هر رسيف يک بندر مهم در اقيانوس اطلس است . نام آن اشاره به صخره هاي سنگي که در ساحل وجود دارد مي کند. بسياري  از رودخانه ها، جزاير کوچک و بيش از ۵۰ پل موجود در مرکز شهر رسيف از زيبايي هاي اين شهر محسوب مي شود و  آن را به نام ”ونيز برزيل” نيز مي شناسند . شهر رسيف به عنوان يکي ازمراکز مهم صنعتي کشور برزيل شناخته مي شود که در نقشه شمالي قرار گرفته است .بيش از ۵۲۵۰۰ شرکت در اين شهر ثبت  گرديده اند. يکي از محصولات  کشاورزي مهم در رسيف ني شکر مي باشد . وجود بندر هاي وسيع و هم چنين وجود سکو هاي نفتي باعث پيشرفت روز افزون اين شهر گرديده است .شهر رسيف بعد از شهر سائوپائولو به عنوان دومين مرکز پزشکي کشور برزيل شناخته شده است.