بونيتو و پانتانال


شهر بونيتو به معناي زيبا که پيرامون آن را مناطق حفاظت شده طبيعي فرا گرفته اند در فاصله 206 مايلي کمپو گرند Campo Grande ، پايتخت ايالت Mato Grosso Do Sul در غرب مرکز واقع است. اين منطقه داراي بستر صخره هاي کليسمي است که  آب بسيار صاف و زلال در آبشارها، چشمه ها، تالاب ها، و غارها با درياچه هاي آبي عميق و رودخانه هاي زلال توليد مينمايد. حيات آبي در رود هاي بونيتو بسيار جالب توجه است. داخل آکواريوم طبيعي Aquário Natural بازديد کنندگان ميتوانندبه غواصي و شنا بپردازند و از نزديک از مناظر زيباي ماهي هاي رنگي گرمسيري بازديد کنند. از بسياري از فعاليت هاي ورزشي مثل غواصي، شناي در رودخانه هاي زلال در ميان جنگل هاي انبوه و  دشت هاي زيباي آن  لذت برد. از ساير فعاليت ها در طبيعت مانند پياده روي، دوچرخه سواري، قايق سواري و مسابقات طناب کشي نيز ميتوان نام برد.

پانتانال:

بزرگترين منطقه تالاب دنيا بابيشترين تعداد گونه هاي حيواني درنيمکره غربي است که در ايالت هاي Mato Grosso و Mato Grosso do Sul همچنين بخشهايي از بوليوي و پاراگوئه واقع است. اين  منطقه يک زيستگاه عظيم  راي انواع گونه هاي پرندگان مثل لک لک آبزي آمريکائي بلندترين پرنده پرواز کننده است که درآمريکاي جنوبي يافت ميشود. خزندگان مثل کيمان که نوعي سوسمار آمريکايي است و ماهي ها و بي مهرگان که همگي در جنگل ها، مراتع و چمنزارهاي  ه صورت پراکنده يافت ميشوند. تقريبا 80 درصد دشت هاي سيلابي Pantanal در فصول باراني به زير آب ميروند. اين منطقه بعنوان يکي از بهترين محل ها در دنيا براي ماهيگيري و تماشاي پرندگان شناخته شده است. در ميان ساير فعاليت  هاي  ماجرا جويانه مي توان به ماهيگيري به قصد صيد پيرانا ماهي ساکن آمريکاي جنوبي که گوشت انسان ميخورد، گشت در ميان سوسمارها،گشت با قايق، تماشاي تمساح ها و ساير حيوانات در رودخانه و حتي جمع آوري گله در حال سواري با  اسب اشاره نمود.