چاپادا دوس وئاديروس

چاپادا دوس وئاديروس Chapada dos Veadeiros - فلات واقع در ايالت گوئياس Goias در نزديکي برازيليا است. بازديدکنندگان مي توانند ازطريق مسيرهاي  پياده روي قديمي استفاده شده توسط کارگران معدن که اکنون قابل  دسترس گردشگران  مي باشد از فلات طبيعي تاريخي پارک ملي چاپادا دوس وئاديروس با وسعت 6000 هکتار بازديد نمايند. اين مسيرهاي پياده روي با پوشش گياهي منحصر به فرد و چشمه ها و رودها  وصخره ها و سنگ هاي با تاريخ بيش از يک  ميليارد سال بسيار ديدني در سال 2001 در سايت ميراث فرهنگي طبيعي يونسکو ثبت گرديد.