مهم ترين اخبار کشاورزي برزيل
6 آذر 1402
مهم ترين اخبار کشاورزي برزيل

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- گزيده اخبار و تحولات بخش کشاورزي برزيل در آبان ماه 1402 مندرج در روزنامه‌ها و ساير رسانه‌هاي اين کشور به شرح ذيل ارائه مي‌گردد.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشي جديدترين مصوبات و دستورالعمل هاي صادرات و واردات و کارت بازرگاني با نگاه ويژه به محصولات دانش بنيان
4 آذر 1402
کارگاه آموزشي جديدترين مصوبات و دستورالعمل هاي صادرات و واردات و کارت بازرگاني با نگاه ويژه به محصولات دانش بنيان

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل – سازمان توسعه تجارت در نظر دارد کارگاه آموزشي جديدترين مصوبات و دستورالعمل هاي صادرات و واردات و کارت بازرگاني با نگاه ويژه به محصولات دانش بنيان را در اوايل آذر ماه برگزار نمايد.

ادامه مطلب
ديپلماسي اقتصادي برزيل
4 آذر 1402
ديپلماسي اقتصادي برزيل

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- ارزش تجــارت برزيــل در ســال 2022 برابــر بــا ۱.۳ تريليــون دلار بــوده اســت. مهمتريــن شــرکاي تجــاري برزيـل در سـال 2022 عبـارت بودنـد از: چيـن، ايـالت متحـده، آرژانتيـن، هلنـد، آلمـان، کـره جنوبـي، ايتاليـا، اســپانيا و مکزيــک. ايــن کشــورها حــدود 60 درصــد از کل تجــارت برزيــل در ســال 2022 را تشــکيل ميدادنــد.

ادامه مطلب

چند رسانه ای

گالری تصاویر

آيين دريافت استوارنامه سفير جديد برزيل در تهران
آيين دريافت استوارنامه سفير جديد برزيل در تهران
ويديو-گفت و گوي معاون ديپليماسي اقتصادي در خصوص اهميت ابعاد اقتصادي بريکس
ويديو-گفت و گوي معاون ديپليماسي اقتصادي در خصوص اهميت ابعاد اقتصادي بريکس
تصاوير مجمع عمومي عادي فوق العاده اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل 1402/06/06
تصاوير مجمع عمومي عادي فوق العاده اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل 1402/06/06

ارتباط با اتاق

شما می توانید هر گونه نظر، پیشنهاد ، انتقاد یا درخواستی را از طریق زیر با ما در میان بگذارید.