ليست نمايشگاه هاي 2023 برزيل

 به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني ايران و برزيل- کشور برزيل جزو برترين کشورها در حوزه برگزاري نمايشگاه هاي داخلي و بين المللي است و مخاطبين زيادي را هر ساله جذب خود مي کند.

 ليست نمايشگاه هاي سال 2023 در کشور برزيل را در لينک پيوست مشاهده کنيد.