ويديو- سخنراني سيد فخرالدين عامريان در سومين همايش فرصت هاي تجاري ايران و برزيل

  به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- سخنراني سيد فخرالدين عامريان در سومين همايش فرصت هاي تجاري ايران و برزيل رادر لينک زير مشاهده کنيد.

https://aparat.com/v/6DpcG