عمده نيازهاي وارداتي برزيل در سال 2022

 

گزارش نيازمندهاي عمده وارداتي برزيل به همراه ليست کاملي از واردات اين کشور در سال 2022 (شرح کالا، کد تعرفه، ميزان و مبلغ واردات) به شرح زير ارائه مي گردد. بر اساس آمار ارائه شده واردات برزيل در سال 2022 حدود 273 ميليارد دلار بوده است.

با کليک بر روي لينک  پيوندهاي مرتبط و اسناد مرتبط گزارش مربوطه قابل دسترس مي‌باشند:

 

گزارش از سايت وزارت امور خارجه

انتهاي پيام