بزرگ ترين نمايشگاه بين المللي دندانپزشکي جهان

بزرگترين نمايشگاه بين المللي دندانپزشکي جهان از تاريخ 25/01/2023 الي 28/01/2023 در شهر سائوپائولو برزيل برگزار ميشود. بازديد روزانه از نمايشگاه حدود 25هزار نفر خواهد بود.

اطلاعات جهت علاقمندان به اين حوزه تقديم ميگردد.